AWR Karen / Manumanaw (Myanmar)

Myanmar, Karen (Karen)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 21: “ဘုရားရှင်ကိုအရင်ဆုံးထားပြီးသက်သေခံပါ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 20: “သင့်အလုပ်မှာသက်သေခံပါ” 106.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 19: “အရာဝတ္ထုများသည်ပြောင်းလဲသည်” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 18: “ကျေးဇူးတော်ကိုဝေမျှခြင်း” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 17: “သက်သေခံတစ်ပါးသာ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 16: “ဘုရား၏ပညတ်တော်” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 15: “ကောင်းသောအိုးထိန်း” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 14: “မလိမ်နှင့်” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 13: “အသင်းတော်” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 12: “ကျေနပ်မှုရှိခြင်း” 106.1 MB Black-down-arrow Download