AWR Nepali / नेपाली

Myanmar, Nepali

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 26: “ महान संर्धष भाग १ , भजन - निरास नहौ तिमी जिवनमा, ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 25: “ ख्रिष्टमा बढनु - भाग २ , भजन - येशू मेरो असल मित्र ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 24: “ आन्नद र खुशी , ख्रिष्टमा बढनु - भाग २ ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 23: “ अन्तका दिनमा बांचेका हामी मानिस , भजन तपाई जस्तो यहाँ ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 22: “ आत्म संयम - भाग २, भजन - मधुरो स्वरले, चमेरो ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 21: “ आत्म संयम - भाग १, भजन - तिम्रो प्रेमको बर्णन ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 20: “ परमेश्वरले हामीलाई बुझनु हुन्छ, भजन - परमप्रभु मेरो ज्योति ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 19: “ र्धैयता , भजन - आज भोलि आफनै मनलाई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 18: “ अगुवाईका लागि बोलावत , भजन - मेरो जीवनको अन्तिम ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 17: “ मानव अधिकार र नैतिकता - भाग २ , भजन - मुक्ति छ हाम्रो प्रभुमा ” 106.1 MB Black-down-arrow Download