AWR Nepali / नेपाली

Myanmar, Nepali

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 28: “ चिन्तालाई हताउने, भजन - मृत्यु पारी जीवन छ , हिसाव किताव मिलाउनु - धनलाल राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 27: “ तपाँईको चिन्ताको उत्तरहरु , भजन - जिन्दगी घाम छाया नै हो, नयाँ येरुशेलम - धनलाल राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 26: “ हामी कहाँ जादैछौ, भजन - यो जीवनको यात्रामा ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 25: “ युद्ध , भजन - मेरो अर्धम बाट ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 24: “ जीवनमा सिकेका पाठ , भजन - येशू ख्रिष्टले भन्नु भयो ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 23: “ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको अन्तको युगमा हुने महान चिन्हहरु - भाग २ , भजन - येशू संगको हिडाई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 22: “ प्रकाशको पुस्तकमा लेखिएको अन्तको युगमा हुने महान चिन्हहरु - भाग १ , भजन - लतारेछन फूलका बोट ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 21: “ दैविय पथप्रर्दशक, भजन - तपाँईको छेउमा , येशूले जित्नु हुन्छ शैतान हारछ आक्रमण - धनलाल राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 20: “ मानबिय स्वभाव , भजन - सितार बिणा बाजा बजाई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 19: “ परमेश्वर संगको ब्यबहार , भजन - हरेक कदममा , शैतानको आक्रमण - धनलाल राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download