AWR Nepali / नेपाली

Myanmar, Nepali

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 01: “ नदेखिएको नसुुुनिएको , भजन - यो धरती , मन परिवर्तन -­ उमेश यमन थापा ” 106 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 30: “ ब्यक्तिगत युदृ , भजन - नौ डाँडा काटि आए म , अन्य प्रस्तुति - अयुव ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 29: “ पितृत्व , भजन - धेरै खोजे सुख चैन , एउटा दुख तथा सत्य कथा ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 28: “ जिम्मेवारी , भजन - येशूको छातीमा ” 106 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 27: “ सम्झौता , भजन - मलाई बचाउनु भो , ” 106 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 26: “ मानिसको परमेश्वर संगको सम्वन्ध , भजन - बोकि आत्मिकि, गवाही - डम्वर बहादुर ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 25: “ हाम्रो जीवन , भजन - नयाँ आशा , काम र ध्यान ­ - उमेश यमन थापा ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 24: “ मिठो निन्द्रा , भजन - संसारमा जीवनको ” 106 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 23: “ बुदिृमानि निर्णय , भजन - धन्य छौ तिमी , अन्य प्रस्तुति - दाँतको हेरचार ” 106 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 22: “ खुशि पार्ने बाटाहरु , भजन - येशू मेरो जीवनको , अन्य प्रस्तुति - अन्नहरु -­ उमेश यमन थापा ” 106 MB Black-down-arrow Download