AWR Nepali / नेपाली

Myanmar, Nepali

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Nov 30: “ संसारको ईतिहासको अन्तिममा बाचेका मानिसहरु , भजन - कति सितल , शरीरमा पानीको कमि २ - धनलाई राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 29: “ जिवन एउटा अमूल्य कुरा हो , भजन - हे येशू मेरो एउटै छ ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 28: “ दुख र कष्ट , भजन - तिमीले सोचेको जीवन , ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 27: “ बिश्व घटनाक्रम , भजन - प्रभुजी क्षमादेउ , भैसिको दुध - धनलाई राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 26: “ अन्तका दिनका चिन्हहरु , भजन - सुन होईन चाँदी हैन ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 25: “ खेल मैदान , भजन - येशू माथि माथि , रगतमा अक्सिजन कम हुँदा देखिने लक्षण - धनलाई राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 24: “ परमेश्वरमा निम्ती कुनै कुरा गाहो छैन , भजन - निराश नहौ जीवनमा, प्लास्टिक बाट खतरा - धनलाई राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 23: “ हामीहरुको कमजोरी , भजन - उठ हिमाद बासि , मृगौला को समस्या कसरी पहिचान गर्ने - धनलाई राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 22: “ जिवन एउटा मौका , भजन - येशू माथि माथि ” 106.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 21: “ त्यो हात जसले सुरक्षा दियो , भजन - मैले जिवन पाएँ , ग्यास्ट्रिक - धनलाई राई ” 106.1 MB Black-down-arrow Download