AWR Vietnamese / tiếng Việt (Weekend)

Vietnam, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 20 Tháng năm: “Ba yeu To Tho Phuong That - 3 Elements of True Worship” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng năm: “Chien Thang Nghich Canh - Overcome Adversity” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng năm, 2017 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng năm, 2017 0 Byte Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng ba: “Truyen Thong & Loi Chua I - Man's Tradition & God's Word (Part I)” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng ba: “Thay Doi Hien Phap Thien Dang - Changing Heavenly Constitution” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng ba: “Khi Doi Khong Loi Thoat - When Life Has No Escape” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng ba: “Gioi Han Cuoi Cung - The Last Threshold” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng hai: “Con Tim Biet On - A Grateful Heart---” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng hai: “Chua Tai Lam Su Boi Dao - The Second Coming The Apostasy” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3