AWR Vietnamese / tiếng Việt (Weekend)

Vietnam, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 10 Tháng ba: “Tranh Bao Gap Bao - Avoid Storm Facing Another” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng ba: “Ba yeu To Tho Phuong That - 3 Elements of True Worship” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 24 Tháng hai: “New Year Mung Mot Voi Chua - New Year Day With The Lord” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 17 Tháng hai: “New Year Tu Tuong Doi Moi - New Thinking” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng hai: “Chien Thang Nghich Canh - Overcome Adversity” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng hai: “An Nan That Su - True Repentance” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng một: “Uy Quyen Kinh Thanh - The Authority of the Bible” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 20 Tháng một: “Dac Tanh Duc Tin - Characters of Faith” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng một: “Bon Loi Lam - 4 Mistakes about suffering” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng một: “Bat Dau 1 Nam Voi Chua - Begin Your New Year With The Lord” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3