AWR Vietnamese / tiếng Việt (Weekend)

Vietnam, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 24 Tháng sáu: “Bon Giai Doan Cua Duc Tin - 4 Phases of Faith” 26,8 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 17 Tháng sáu, 2017 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 10 Tháng sáu: “Lam Duoc Moi Su I - I Can Do All Things I” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 03 Tháng sáu: “Doi Song Thoa Nguyen - A Satisfied Life” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 27 Tháng năm: “Tranh Bao Gap Bao - Avoid Storm Facing Another” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 20 Tháng năm: “Ba yeu To Tho Phuong That - 3 Elements of True Worship” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 13 Tháng năm: “Chien Thang Nghich Canh - Overcome Adversity” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 06 Tháng năm, 2017 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 01 Tháng năm, 2017 0 Byte Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng ba: “Truyen Thong & Loi Chua I - Man's Tradition & God's Word (Part I)” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3