AWR Vietnamese / tiếng Việt (Weekend)

Vietnam, tiếng Việt (Vietnamese)

Chương trình hòa Ngày / Tiêu đề Dung lượng Tải về
Blank 25 Tháng ba: “Truyen Thong & Loi Chua I - Man's Tradition & God's Word (Part I)” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng ba: “Thay Doi Hien Phap Thien Dang - Changing Heavenly Constitution” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng ba: “Khi Doi Khong Loi Thoat - When Life Has No Escape” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng ba: “Gioi Han Cuoi Cung - The Last Threshold” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 25 Tháng hai: “Con Tim Biet On - A Grateful Heart---” 26,4 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 18 Tháng hai: “Chua Tai Lam Su Boi Dao - The Second Coming The Apostasy” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 11 Tháng hai: “Muon Huong Mot Nam Thanh Vuong - A Year of Prosperity Vietnam” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 04 Tháng hai: “Phuoc Hanh Dau Nam” 26,7 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 28 Tháng một: “Bi Mat Cua Su Thoa Long - Secret of Contentment-=--” 26,6 MB Black-down-arrow Tải về
Blank 21 Tháng một: “PHuoc Hanh Hay Rua Sa Blessing Or Cursing” 26,5 MB Black-down-arrow Tải về
1 2 3 4