AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 28: “How certain is Christ's return?
Gaano katiyak ang muling pagbabalik ni Kristo?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 27: “Seven Proposition for Resolution
Pitong Mungkahi ng Pagbabago”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7