AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 26: “Your Heart and Treasure
Ang Iyong Puso at Kayamanan”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 25: “Where is your treasure?
Saan naroon ang iyong kayamanan?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7