AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 23: “The Important Object Inside the Ark
Ang Mahahalagang Laman ng Kaban”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 22: “The Promised Power
Ang Pangakong Kapangyarihan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7