AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 25: “Paano Mararanasan ang Tunay na Kapahingahan? // How to Experience Real Rest?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 24: “Bakit ipinangingilin pa ang sabbath? // Why still observe the sabbath?” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 23: “Ang Libingang Walang Laman-Part 1 // The Empty Tomb-Part 1” 14.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 22: “Semana Santa: Pag-alaala sa Sakripisyo ng Panginoong HesuKristo // Holy Week: Remembering the Sacrifice of Jesus Christ” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 20: “Si Hesus ay Banal na Dios // Jesus is a Divine God” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 18: “Pitong Huling Pangungusap-Part 4 // Seven Last Words-Part 4” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 17: “Pitong Huling Pangungusap-Part 3 // Seven Last Words-Part 3” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 16: “Pitong Huling Pangungusap-Part 2 // Seven Last Words-Part 2” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 15: “Pitong Huling Pangungusap-Part 1 // Seven Last Words-Part 1” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 13: “Ang Pamamagitang Paglilingkod ni Hesus // Mediatorial Ministry of Jesus” 13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18