AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 25: “The Truth About Penance-Part 1
Ang Katotohanan Tungkol sa Penitensya-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 24: “Sign of Discipleship
Palatandaan ng Pagkaalagad”
13.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7