AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 20: “Wonderful Jesus-Part 3
Kamangha-manghang Hesus-Part 3”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 19: “Wonderful Jesus-Part 2
Kamangha-manghang Jesus-Part 2”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 18: “The Legalist
Ang Legalista”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 17: “Life of Continual Obedience
Buhay ng Patuloy na Pagtalima”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 15: “Identifying God's Church
Pagkakakilanlan ng Iglesya ng Dios”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 13: “Wonderful Jesus-Part 1
Kamangha-manghang Jesus-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 12: “There is No Need of Keeping the Sabbath
Hindi na Dapat Ipangilin ang Sabbath”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 11: “The False Obedience
Ang Huwad na Pagsunod”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 10: “He who depend in God's power
Ang umaasa sa kapangyarihan ng Dios”
14.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 08: “Bible Baptism-Part 3
Ang Bautismo Sa Bibliya-Part 3”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7