AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 11: “Ten major signs of Christ's coming
Sampung pangunahing tanda ng pagbabalik ni Kristo”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 10: “Seven reasons why Jesus will come again
Pitong mga dahilan bakit kailangang bumalik si Hesu Kristo”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 09: “Standing for the Truth-Part 2
Pagtayo sa Katotohanan-Part 2”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 08: “Standing for the Truth-Part 1
Pagtayo sa Katotohanan-Part 1”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 06: “The God who Became Human
And Dios na Naging Tao”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 04: “How Christ will return?
Paano magbabalik si Kristo?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 03: “Principles around New Year's Resolution
Prinsipyong pumapalibot sa Resolusyon”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 02: “Circles of Giving
Mga Bilog sa Pagbibigay”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 01: “Guides in Giving
Mga Gabay sa Pagbibigay”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 30: “Must we worship Jesus?
Si Jesus ba ay dapat sambahin?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7