AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 01: “Sabbath for everyone?
Sabbath para sa lahat?”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 29: “Manner of Christ Return
Paraan ng Pagbabalik ni Hesus”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 28: “Assurance of His Coming
Katiyakan ng Kaniyang Pagbabalik”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 27: “The History of the True Chuch-Part 3
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 3”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 26: “The Story of the True Chuch-Part 2
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 24: “One Thousand Years-Part 2
Isang Libong Taon-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 22: “Jesus: God and Man-Part 2
Jesus: Diyos at Tao-Part 2”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 21: “Jesus: God and Man-Part 1
Jesus: Diyos at Tao-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 20: “The Story of the True Chuch-Part 1
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Nov 19: “Steward of Health-Part 3
Katiwala ng Kalusugan-Part 3”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7