AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Feb 02: “What is Your Worth?-Part 1
Ano ang Iyong Halaga?-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 31: “Is there still a solution to my worrying?
Mayroon pa bang tugon sa pag-aalala?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 30: “What is the Role of the Law?
Ano ang Gawain ng Kautusan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 29: “The Unpardonable Sin-Part 2
Ang Walang Kapatawarang Kasalanan-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 28: “The Unpardonable Sin-Part 1
Ang Walang Kapatawarang Kasalanan-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 26: “You can Trust the Bible-Part 2
Maaari Mong Paniwalaan ang Biblia-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 24: “Is studying the Bible still relevant?
Napapanahon pa ba ang pag-aaral ng Biblia?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 23: “What is the role of the Law in our faith?
Ano ang bahagi ng Kautusan sa ating pananampalataya?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 22: “Who is the Holy Spirit and what is His work?-Part 2
Sino ang Banal na Espiritu at ang ano Kanyang gawain?-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 21: “Who is the Holy Spirit and what is His function?-Part 1
Sino ang Banal na Espiritu at ang ano Kanyang gawain?-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12