AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 04: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 4 4
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 4”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 03: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 3
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 3”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 02: “Is the Sabbath Day Still to be Observed?-Part 4
Dapat pa bang Ipangilin ang Araw ng Sabbath?-Part 4”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 01: “Is the Sabbath Day Still to be Observed?-Part 3
Dapat pa bang Ipangilin ang Araw ng Sabbath?-Part 3”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 29: “Signs of His Coming
Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 27: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 2
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 26: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs- Part 1
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 25: “Is the Sabbath Day Still to be Orserved?-Part 2
Dapat pa bang Ipangilin ang Araw ng Sabbath?-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 24: “Is the Sabbath Day Still to be Orserved?-Part 1
Dapat pa bang Ipangilin ang Araw ng Sabbath?-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 22: “The World's Only Hope
Ang Tanging Pag-asa ng Mundo”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7