AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 25: “How to know the will of God-Part 2
Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 24: “How to know the will of God-Part 1
Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 23: “Giving an Account
Pagbibigay Sulit”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 22: “The Greatest Challenge
Ang Pinakamalaking Pagsubok”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 20: “The Seal of God
Ang Tatak ng Dios”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 18: “How to prepare for Christ's second coming?
Paano paghahandaan ang pagbabalik ni Kristo?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 17: “A Thousand Years Vacation
Isang Libong Taong Bakasyon”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “The Proper Way of Handling Money
Ang Tamang Paggamit ng Salapi”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 15: “What does money can do?
Ano ang nagagawa ng salapi?”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 13: “The Holy Spirit
Ang Espiritu Santo”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7