AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Aug 22: “What is your role?
Ano ang ating tungkulin?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 21: “The Provider
Ang Tagapagkaloob”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 19: “God's Sign
Ang Tanda ng Diyos”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 17: “Stories of Hope: Drugs, Vices and Jail-Part 1
Mga Kasaysayan ng Pag-asa:Droga, Bisyo at Bilangguan-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 16: “Stories of Hope: Rape Victim-Part 2
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Biktima ng Panghahalay-Part 2”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 15: “The owner of everything
Ang Nagmamay-ari ng lahat”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 14: “The Goal of Salvation
Ang Mithiin ng Kaligtasan”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 12: “Sunday in the New Testament
Ang Linggo s a Bagong Tipan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 10: “Stories of Hope: Rape Victim-Part 1
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Biktima ng Panghahalay-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 09: “Stories of Hope: Abused wife
Mga Kasaysayan ng Pag-asa: Maybahay na Inabuso”
13 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7