AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 24: “What is Sacrifice?
Ano ang Sakripisyo?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 23: “First and Foremost
Una at Pangunahin”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 21: “Why a resurrectioin?
Bakit isang pagkabuhay na muli?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 19: “How flee from temptation?
Paano lalayo sa tukso?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 18: “To Forgive is to Forget?
Ang Magpatawad ay Lumimot?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 17: “Cheerful Giving
Masayang Pagbibigay”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 16: “Sowing and Reaping
Pagtatanim at Pag-aani”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 14: “Why Christ Must Come?
Bakit Kailangang Bumalik ni Cristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 12: “Forgiveness and Asking for Forgiveness
Pagpapatawad at Paghingi ng Patawad”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 11: “Bread of Life
Tinapay ng Buhay”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7