AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 25: “Altar of Burnt Offering-Part 2
Dambanang Sunogan-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 24: “Risen From The Grave
Bumangon Mula sa Libingan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 23: “Abolished in the Cross
Pinawi sa Krus”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 21: “Identifying Marks of the True Church
Mga Tanda na Mapagkakakilanlan sa Tunay na Iglesia”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 19: “Altar of Burnt Offering-Part 1
Dambanang Sunogan-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 18: “Sanctuary and Christ
Santuwaryo at si Kristo”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 17: “Created for Relationship
Nilikha Para sa Isang Relasyon”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 16: “Engulfed by Darkness
Bumalot na Kadiliman”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 14: “ TGLMA_VOHX_20180414_7” 12.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 12: “Sanctuary and Salvation
Santuwaryo at Kaligtasan”
13.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7