AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Mar 27: “The Legalist
Ang Isang Legalista”
14.6 MB Black-down-arrow Download
Blank March 26, 2017 0 Bytes Black-down-arrow Download
Blank Mar 25: “Bible Baptism-Part 1
Ang Bautismo Sa Bibliya-Part 1”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 23: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 9
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 9”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 22: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 7
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 7”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 20: “The Primary Purpose of Bible Study
Ang Pangunahing Layunin ng Pag-aaral ng Biblia”
14.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 18: “Following Jesus
Pagsunod Kay Jesus”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank March 16, 2017 12.9 MB Black-down-arrow Download
Blank March 15, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank March 14, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7