AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Aug 22: “Drinks for Real Men-Part 1
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 21: “Message from the Rainbow-Part 2
Pabalita mula sa Bahaghari-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 20: “Message from the Rainbow-Part 1
Pabalita mula sa Bahaghari-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 18: “How to Live for Christ
Paano Mamuhay Para Kay Cristo”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 16: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 5
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 5”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 15: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 4
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 4”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 14: “The New Man
Ang Bagong Pagkatao”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 13: “Treasure in Heaven
Kayamanan sa Langit”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 11: “The Expected Obedience
Ang Inaasahang Pagsunod”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 09: “Principles of Health and Foods in the Bilbe-Part 3
Panuntunan ng Kalusugan at Pagkain sa Banal na Kasulatan-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7