AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 15: “Differences in the New Earth
Ilang Kaibahan sa Bagong Lupa”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 13: “How to find Salvation?
Paano Makakamit ang Kaligtasan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 12: “What will happen during the millenium?
Ano ang mga mangyayari sa loob ng isang libong taon?”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 11: “The History of the True Chuch-Part 7
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 7”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 10: “The History of the True Chuch-Part 6
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 6”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 08: “The New Earth
Ang Bagong Lupa”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 06: “Signs of His Coming
Mga Tanda ng Kaniyang Pagbabalik”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 05: “Seven Reasons of His Coming
Pitong Dahilan ng Kaniyang Pagbabalik”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 04: “The History of the True Chuch-Part 5
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 5”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 03: “The History of the True Chuch-Part 4
Ang Kasaysayan ng Tunay na Iglesia-Part 4”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7