AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Feb 21: “Paano tumutugon ang Dios sa panalangin? // How God answer prayer?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 20: “Ang Panginoon at ang Kaniyang Sabbath-Part 1 // The Lord and His Sabbath-Part 1” 13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 19: “Ang Hiwaga ay Inihayag-Part 2 // The Mystery Revealed-Part 2” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 18: “Ang Hiwaga ay Inihayag-Part 1 // The Mystery Revealed-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 16: “Isang Panukala para sa Iyong Buhay-Part 1 // A Blueprint for Your Life-Part 1” 13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 14: “Ano ang magagawa mo sa iyong buhay? // What can you in your life?” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 13: “Paano Binago ng Tao ang Kautusan ng Dios?-Part 2 // How did Man altered the Law of God?-Part 2” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 12: “Plano ng Pagliligtas-Part 2 // Plan of Redemption-Part 2” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 11: “Plano ng Pagliligtas-Part 1 // Plan of Redemption-Part 1” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 09: “Ano ang Iyong Halaga?-Part 2 // What is Your Worth?-Part 2” 13.2 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12