AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 29: “Rizal and the Bible
Si Rizal at ang Biblia”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 27: “Standard of Christian Living-Part 2
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 26: “Standard of Christian Living-Part 1
Pamantayan ng Kristiyanong Pamumuhay-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 25: “The Message of Christmas-Part 2
Ang Pabalita ng Pasko-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 24: “The Message of Christmas-Part 1
Ang Pabalita ng Pasko-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 22: “Who will be the residents on the new earth?
Sino ang mga mananahan sa bagong lupa?”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 20: “What is needed to be forgiven?
Ano ang kailangan upang mapatawad ang kasalanan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 19: “Salvation by Grace
Pagliligtas sa Pamamagitan ng Biyaya”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 18: “Marks of the True Chuch-Part 2
Tanda ng Tunay na Iglesia-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 17: “Marks of the True Chuch-Part 1
Tanda ng Tunay na Iglesia-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7