AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Nov 01: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 8
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 8”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 31: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 12
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 12”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 30: “State of the Dead-Part 2
Kalagayan ng Patay-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 29: “State of the Dead-Part 1
Kalagayan ng Patay-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 27: “What is a Soul?
Ano ang Kaluluwa?”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 25: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 11
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 11”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 24: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs- Part 10
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 10”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 23: “Who Change the Day of Rest? - Part 2
Sino ang Nagbago sa Araw ng Kapahingahan? - Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 22: “Who Change the Day of Rest? - Part 1
Sino ang Nagbago sa Araw ng Kapahingahan? - Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 20: “What is the Spirit?
Ano ang Espiritu?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7