AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Feb 08: “Love Courtship and Marriage-Part 2
Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 2”
13.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 07: “Love, Courtship and Marriage-Part 1
Pag-ibig, Panliligaw at Pag-aasawa-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 06: “Who is the I AM?
Sino si AKO NGA?”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 05: “Who is Jehovah?
Sino si Jehovah?”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 03: “What is the Nature of Man?
Ano ang Likas ng Tao?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 01: “How would know if it is real Love?
Paano malalaman ang tunay na Pag-ibig?”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 31: “How to know the will of God-Part 3
Paano aalamin ang kalooban ng Dios-Part 3”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank January 30, 2018 12.5 MB Black-down-arrow Download
Blank January 29, 2018 12.8 MB Black-down-arrow Download
Blank January 27, 2018 12.9 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7