AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 09: “The Table of Shewbread
Ang Dulang ng Tinapay”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 08: “Perils in Prosperity
Panganib sa Kasaganaan”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 07: “Call for Reformation
Panawagan para sa Pagbabago”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 05: “ TGLMA_VOHX_20180505_7” 12.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 03: “The Candlestick
Ang Kandeleryo”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 02: “Three Steps To New Birth
Tatlong Hakbang sa Bagong Kapanganakan”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank May 01: “Urgent Message
Mahalagang Mensahe”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 30: “Risen From The Grave
Bumangon Mula sa Libingan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 28: “What is Baptism?
Ano ang Bautismo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 26: “The Laver of Brass
Ang Tansong Hugasan”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7