AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 05: “Even the poor can give-Part 2
Maging mahirap ay maaaring makapagbigay-Part 2”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 04: “Even the poor can give-Part 1
Maging mahirap ay maaaring makapagbigay-Part 1”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 02: “Has Time Been Lost?
Ang Panahon Ba ay Naligaw?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 31: “Ten Myths About Stewardship-Part 1
Sampung Maling Pananaw sa Pagiging Katiwala-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 30: “Principles of Stewardship-Part 2
Mga Simulain ng Pagiging Katiwala-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 29: “The I AM God
Ang Diyos na Ako Nga”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 28: “Our Giving
Ang Ating Pagbibigay”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 26: “Who Changed the Sabbath?
Sino ang Nagbago ng Sabbath?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 24: “Principles of Stewardship-Part 1
Mga Simulain ng Pagiging Katiwala-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 23: “Stories of Hope: Drugs, Vices and Jail-Part 2
Mga Kasaysayan ng Pag-asa:Droga, Bisyo at Bilangguan-Part 2”
13 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7