AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 20: “Mayroon ba Talagang Langit? // Is There Really A Heaven?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 19: “Pamantayan ng Pamumuhay-Part 1 // Standard of Christian Living-Part 1” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 18: “Pinagmumulan ng Espiritwal na Kapangyarihan sa Apocalipsis-Part 4 // Revelation's Source of Spiritual Power-Part 4” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 17: “Pinagmumulan ng Espiritwal na Kapangyarihan sa Apocalipsis-Part 3 // Revelation's Source of Spiritual Power-Part 3” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 15: “Gaano Kalapit at Pagbabalik ni Jesus? - Part 1 // How Near is Jesus Coming? - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 13: “Alin ang Tunay na Iglesia? // Which is the True Church?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 12: “Buhay Kasama si Kristo: Ang Dentista - Episode 7 // Life with Christ: The Dentist - Episode 7” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 11: “Pinagmumulan ng Espiritwal na Kapangyarihan sa Apocalipsis-Part 2 // Revelation's Source of Spiritual Power-Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 10: “Pinagmumulan ng Espiritwal na Kapangyarihan sa Apocalipsis-Part 1 // Revelation's Source of Spiritual Power-Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 08: “Ang Iyong Tahanan sa Langit - Part 2 // Your Heavenly Home - Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18