AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jan 26: “You can Trust the Bible-Part 2
Maaari Mong Paniwalaan ang Biblia-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 24: “Is studying the Bible still relevant?
Napapanahon pa ba ang pag-aaral ng Biblia?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 23: “What is the role of the Law in our faith?
Ano ang bahagi ng Kautusan sa ating pananampalataya?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 22: “Who is the Holy Spirit and what is His work?-Part 2
Sino ang Banal na Espiritu at ang ano Kanyang gawain?-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 21: “Who is the Holy Spirit and what is His function?-Part 1
Sino ang Banal na Espiritu at ang ano Kanyang gawain?-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 19: “You can Trust the Bible-Part 1
Maaari Mong Paniwalaan ang Biblia-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 17: “What will happen to us in the future?
Ano ang mangyayari sa atin sa hinaharap?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 16: “The Law of God is Everlasting
Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 15: “The Three Angels Message-Part 4
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 4”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 14: “The Three Angels Message-Part 3
Ang Pabalita ng Tatlong Anghel-Part 3”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7