AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Sep 05: “Twelve Steps in Overcoming Alcohol Addiction-Part 1
Labindalawang Hakbang sa Pag-ahon sa Pagkagumon sa Alak-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 04: “The Two Commandments-Part 2
Ang Dalawang Kautusan-Part 2”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 03: “The Two Commandments-Part 1
Ang Dalawang Kautusan-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Sep 01: “Way to Healthy Living: Avoiding Vices
Daan Tungo sa Kalusugan: Pag-iwas sa Bisyo”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 30: “Drinks for Real Men-Part 4
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 4”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 29: “Drinks for Real Men-Part 3
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 3”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 28: “Is the Ten Commandments Obsolete?-Part 2
Lipas na ba ang Sampung Kautusan?-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 27: “Is the Ten Commandments Obsolete?-Part 1
Lipas na ba ang Sampung Kautusan?-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 25: “Way to Healthy Living: Right Foods
Daan Tungo sa Kalusugan:Tamang Pagkain”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Aug 23: “Drinks for Real Men-Part 2
Ang Inumin ng Tunay na Lalaki-Part 2”
13.5 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7