AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 08: “Bible Baptism-Part 3
Ang Bautismo Sa Bibliya-Part 3”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 06: “The Sabbath that was Blotted Out
Ang Sabbath na Pinawi sa Krus”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 05: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 12
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 12”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 04: “Genuine Obedience is Natural and Spontaneous
Ang Tunay na Pagtalima ay Likas at Katutubo”
14.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 03: “Real Obedience Comes from The Inside
Ang Tunay na Pagsunod ay Nagmumula sa Loob”
14.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 01: “Bible Baptism-Part 2
Ang Bautismo Sa Bibliya-Part 2”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 30: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs-Part 11
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 11”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 29: “Sabbath Is A Must: 12 Proofs- Part 10
Sabbath ay Dapat: 12 Pagpapatibay-Part 10”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 28: “True Obedience
Ang Tunay na Pagsunod”
14.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Mar 27: “The Legalist
Ang Isang Legalista”
14.6 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7