AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 04: “Paano Magkaroon ng Buhay na Walang Hanggan? // How to Have Eternal Life?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 03: “Pamantayan ng Pamumuhay-Part 3 // Standard of Christian Living-Part 3” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 02: “Ang Pinaka kamangha-manghang Propesiya ng Apocalipsis - Part 4 // Revelation's Most Amazing Prophecy - Part 4” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 01: “Ang Pinaka kamangha-manghang Propesiya ng Apocalipsis - Part 3 // Revelation's Most Amazing Prophecy - Part 3” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 29: “Mahiwagang Kapangyarihan - Part 1 // Mysterious Power - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 27: “Paano Mararanasan ang Tunay na Kaligayahan? // How to Experience Real Joy?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 26: “Pamantayan ng Pamumuhay-Part 2 // Standard of Christian Living-Part 2” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 25: “Ang Pinaka kamangha-manghang Propesiya ng Apocalipsis - Part 2 // Revelation's Most Amazing Prophecy - Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 24: “Ang Pinaka kamangha-manghang Propesiya ng Apocalipsis - Part 1 // Revelation's Most Amazing Prophecy - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 22: “Gaano Kalapit at Pagbabalik ni Jesus? - Part 2 // How Near is Jesus Coming? - Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18