AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Feb 14: “Ano ang magagawa mo sa iyong buhay? // What can you in your life?” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 13: “Paano Binago ng Tao ang Kautusan ng Dios?-Part 2 // How did Man altered the Law of God?-Part 2” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 12: “Plano ng Pagliligtas-Part 2 // Plan of Redemption-Part 2” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 11: “Plano ng Pagliligtas-Part 1 // Plan of Redemption-Part 1” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 09: “Ano ang Iyong Halaga?-Part 2 // What is Your Worth?-Part 2” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Feb 02: “What is Your Worth?-Part 1
Ano ang Iyong Halaga?-Part 1”
13.5 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 31: “Is there still a solution to my worrying?
Mayroon pa bang tugon sa pag-aalala?”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 30: “What is the Role of the Law?
Ano ang Gawain ng Kautusan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 29: “The Unpardonable Sin-Part 2
Ang Walang Kapatawarang Kasalanan-Part 2”
13.4 MB Black-down-arrow Download
Blank Jan 28: “The Unpardonable Sin-Part 1
Ang Walang Kapatawarang Kasalanan-Part 1”
13.4 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7