AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jul 18: “Bakit Ka Mababalisa? // Why Worry?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 17: “Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan-Part 2 // The Law of God is Everlasting-Part 2” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 16: “Ang Huling Paghatol sa Apocalipsis at Ang 2,300 Mga Araw - Part 2 // Revelation's Final Judgment and The 2,300 Days - Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 15: “Ang Huling Paghatol sa Apocalipsis at Ang 2,300 Mga Araw - Part 1 // Revelation's Final Judgment and The 2,300 Days - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 13: “Isang Kailanma'y Nananatiling Tagapagligtas - Part 1 // An Ever-Present Savior - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 11: “Tatlong Dakilang Mirakulo // Three Great Miracles” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 10: “Ang Kautusan ng Dios ay Walang Hanggan-Part 1 // The Law of God is Everlasting-Part 1” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 09: “Ang Huling Paghatol sa Apocalipsis - Part 2 // Revelation's Final Judgment - Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 08: “Ang Huling Paghatol sa Apocalipsis - Part 1 // Revelation's Final Judgment - Part 1” 13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Jul 06: “Mahiwagang Kapangyarihan - Part 2 // Mysterious Power - Part 2” 13.6 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18