AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Apr 18: “Pitong Huling Pangungusap-Part 4 // Seven Last Words-Part 4” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 17: “Pitong Huling Pangungusap-Part 3 // Seven Last Words-Part 3” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 16: “Pitong Huling Pangungusap-Part 2 // Seven Last Words-Part 2” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 15: “Pitong Huling Pangungusap-Part 1 // Seven Last Words-Part 1” 13 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 13: “Ang Pamamagitang Paglilingkod ni Hesus // Mediatorial Ministry of Jesus” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 11: “Paano Masusumpongan ang Tunay na Kapayapaan? // How to Find Real Peace?” 13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 10: “Pag-alaala ng Paglilingkod // Reminiscence of Service” 13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 09: “Ano ang Tamang Penitensya?-Part 2 // What is the Right Penance?-Part 2” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 08: “Ano ang Tamang Penitensya? -Part 1 // What is the Right Penance?-Part 1” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Apr 06: “Hesus ang Banal na Dios // Jesus the Divine One” 13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12