AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Jun 29: “Sabbath: An Evidence of Our Origin
Sabbath: Patotoo ng Ating Pinagmulan”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 28: “The Lord and His Sabbath-Part 2
Ang Panginoon at ang Kaniyang Sabbath-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 27: “How does the devil tempt Jesus?
Paano tinukso ng demonyo si Jesus?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 26: “When does temptation becomes sin?
Kailan nagiging kasalanan ang tukso?”
14.8 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 24: “The Lord and His Sabbath-Part 1
Ang Panginoon at ang Kaniyang Sabbath-Part 1”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 22: “How did Man altered the Law of God?-Part 2
Paano Binago ng Tao ang Kautusan ng Dios?-Part 2”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 21: “How did Man altered the Law of God?-Part 1
Paano Binago ng Tao ang Kautusan ng Dios?-Part 1”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 20: “What is the real issue in temptation?
Ano ang tunay sa usapin sa tukso?”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 19: “We Cannot Give What We Don't Have
Hindi Tayo Makapagbibigay ng Wala Tayo”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank Jun 17: “Law and Grace
Kautusan at Biyaya”
13.1 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7