AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 17: “Cheerful Giving
Masayang Pagbibigay”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 16: “Sowing and Reaping
Pagtatanim at Pag-aani”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 14: “Why Christ Must Come?
Bakit Kailangang Bumalik ni Cristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 12: “Forgiveness and Asking for Forgiveness
Pagpapatawad at Paghingi ng Patawad”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 11: “Bread of Life
Tinapay ng Buhay”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 10: “What is the goal of steward?
Ano ang layunin ng pagiging katiwala?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 09: “How will you respond to God's love?
Paano ka tutugon sa pag-ibig ng Dios?”
14.9 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 07: “How Christ will return?
Paano Magbabalik si Cristo?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank October 05, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank October 04, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7