AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank May 22: “All Things with Christ
Magagawa ang Lahat Kay Kristo”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 20: “God's Law in the New Testament
Ang Kautusan ng Diyos sa Bagong Tipan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 18: “How to find Salvation?
Paano Makakamit ang Kaligtasan?”
13.2 MB Black-down-arrow Download
Blank May 17: “The One Thousand Years
Ang Isang Libong Taon”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 16: “In Weakness They Grow Stronger
Lumalakas sa Pagkadama ng Kahinaan”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 15: “You Don't Grow by Trying to Grow
Hindi ka Lumalago sa Pagsisikap na Lumago”
14.7 MB Black-down-arrow Download
Blank May 13: “God's Law in the Old Testament
Ang Kautusan ng Diyos sa Lumang Tipan”
13.1 MB Black-down-arrow Download
Blank May 11, 2017 13 MB Black-down-arrow Download
Blank May 10, 2017 12.9 MB Black-down-arrow Download
Blank May 09: “Faith Grows in Quantity
Ang Pananampalataya ay Lumalago na Dami”
14.7 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7