AWR - Wikang Tagalog / タガログ語

Philippines, Tagalog

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Dec 18: “What is the measure of giving?
Ano ang sukatan ng pagbibigay?”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 16: “The Son of God_Part 1
Ang Anak ng Dios-Part 1”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 14: “Jesus Christ: His Birth, Death and Resurrection-Part 4
Hesu Kristo: Kapanganakan, Kamatayan at Muling Pagkabuhay-Part 4”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 13: “The Life of Christ-Part 3
Ang Buhay ni Cristo-Part 3”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 12: “Love Indicators
Tagapagpabatid ng Pag-ibig”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 11: “Living Sacrifice
Buhay na Handog”
15 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 09: “Where is Hell?
Saan Naroon ang Impiyerno?”
13 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 07: “The Life of Christ-Part 2
Ang Buhay ni Cristo-Part 2”
13.6 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 06: “The Life of Christ-Part 1
Ang Buhay ni Cristo-Part 1”
13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Dec 05: “Plan without fear
Magpanukala ng walang takot”
15 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7