AWR Javanese

New Caledonia, Basa Jawa (Javanese)

Program Air Date / Title Filesize Download
Blank Oct 17: “IKI OMAH-KU, SAKIT HEPATITIS, NGILANGI RASA KAWATIR” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 16: “APA SING KOK TUNGGU, LANCAR ILINE GETIH, BANYU PANGURIPAN” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 15: “ASIH MARANG SESAMA, AIDS LAN TBC, NABI PALSU” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 14: “ARTRITIS GOUT, BAWANG MUJARAB KANGGO OBAT, UWONG SADREMO ALAT” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 13: “NANGIS ING ANGKUTAN KOTA, LARA NING ORA LARA, PODHO NRISNANI” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 12: “YEN KLIRU NJALUK NGAPURO, KAWRUH SAPOLO, NGOBATI SIFAT SRAKAH” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 11: “BAHASA KATRISNAN, UTEG LAN KALUMPUHAN, ING NGENDI PANJENENGAN YEN DINO KIAMAT RAWUH” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 10: “OJO CEPET NUDUH, HERBAL, TUKANG KWALI” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 09: “GOLEK CILIK KELANGAN GEDHE, HERBAL KANGGO NGLANCARAKE ASI, LAMIS” 13.3 MB Black-down-arrow Download
Blank Oct 08: “KAWULO ALIT, MANFAAT GODONG BELUNTAS, CARA MURNI LAN ALUS” 13.3 MB Black-down-arrow Download
1 2 3 4 5 6 7